โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 31 ปี NBT

;นพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.50 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และร่วมบริจาคเพื่อการกุศลแก่มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็ก ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 


  • Today: 58
  • Total: 81.741