โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วม กสศ. พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วันนี้ (18 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องเสมอภาค 1-2 สำนักงาน กสศ. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (โรงเรียนพัฒนาตนเอง) แนวทางของภาคการศึกษาในการรับมือกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ ประสบการณ์จากนานาชาติ รวมถึงเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 740
  • Total: 79.116