โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (15 ต.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลาง จ.นครศรีธรรมราช  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน โดยมีนางอุบล ทองสลับล้วน พมจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แกลเลอรี่


  • Today: 1397
  • Total: 79.760