โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ส่งมอบกำลังใจให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ประสบภัยจากพายุปาบึก

 

 

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ประสบภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมีการรับฟังรายงานสถานการณ์ และผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ฏิบัติงาน


  • Today: 1505
  • Total: 83.636