โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกับมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง บูรณาการรูปแบบการจัดบริการเพื่อบุคคลออทิสติกในครอบครัวและระดับชุมชน

วานนี้ (4 ก.ย. 62) นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยนางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่มูลนิธิขอบฟ้ากว้าง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ และบูรณาการรูปแบบการจัดบริการด้านการเรียนรู้ทักษะชีวิตของบุคคลออทิสติกในครอบครัวและระดับชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์ฯ โดยมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก และคนพิการทางสติปัญญา ให้มีศักยภาพ เสริมสร้างทักษะอาชีพด้านช่างไม้และการรวมตัวของกลุ่มผู้ปกครองที่เข้มแข็ง โดยในส่วนของ พก. ได้เข้าร่วมบูรณาการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ในการดูแลเด็กออทิสติก เพื่อช่วยลดปัญหาเด็กออทิสติกในสถานสงเคราะห์ในสังกัด พก.

 

 


  • Today: 1001
  • Total: 84.658