โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. สร้างนักยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องคลองทองพันชั่ง ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งติดอาวุธทางปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning) เน้นการสอนและการเรียนรู้อย่างอิสระและการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานการเรียนที่สนุกสนานท้าทาย เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ได้มีความเข้าใจ คิดวิเคราะห์สถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงานได้อย่างเหมาะสมตรงกับปัญหาและความต้องการของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 คน

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่