โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. สัมภาษณ์สดรายการ สถานีประชาชน ประเด็น : “การดูแลคนพิการในสถานการณ์ทั่วไป และภาวะวิกฤติ Covid-19”

วันนี้ (16 มี.ค. 63) เวลา 14.05 น. พก. ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS (3 HD) ในประเด็น : “การดูแลคนพิการในสถานการณ์ทั่วไป และภาวะวิกฤติ Covid-19” โดยมีนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนทนาสดในรายการฯ ร่วมกับ นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ นักรณรงค์เพื่อสิทธิคนพิการ ทั้งนี้ รายการสถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS (3 HD) ออกอากาศสด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.05 - 15.00 น.

 


  • Today: 722
  • Total: 82.869