โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือคณะวิจัยนำเสนอข้อมูล ประเด็นสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปี 2

วันนี้ (26 ม.ค. 64) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมคณะวิจัยนำเสนอข้อมูลในประเด็นขอหารือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โครงการทุนฯ ปี 2 เพื่อค้นหาผู้รับทุนในพื้นที่นำร่องของกระทรวง พม. การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมสู่การมีงานทำของคนพิการในสังคม

แกลเลอรี่


  • Today: 370
  • Total: 73.729