โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล

วันนี้ (21 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล โดยมีประเด็นเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 2,430 ศูนย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ร่วมศูนย์บริการคนพิการ 36 จังหวัดทั่วประเทศ

 


  • Today: 1511
  • Total: 83.642