โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือ การปรับแผนการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการสำหรับผู้แทนประเทศไทย วาระปี ค.ศ. 2021 - 2024

วันนี้ (13 มี.ค. 63) เวลา 09.30 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมกับ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เรื่อง "การปรับแผนการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการสำหรับผู้แทนประเทศไทย วาระปี ค.ศ. 2021 - 2024" ในประเด็นแนวทางการทำงานของคณะกรรมการฯ หากได้รับเลือกตั้งฯ และข้อแนะนำ รวมถึงการเติมเต็มวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร พร้อมขอให้กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือไปยังสถานทูตทั่วโลก เพื่อขอการสนับสนุนคะแนนเสียงแก่ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้แทนไทยในการลงสมัครเลือกตั้งฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. ชั้น 1 กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1397
  • Total: 79.760