โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เตรียมความพร้อมรับคณะ สว. บริจาคของที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กทั้งหมด 377 คน พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น ทั้งนี้ พก. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 


  • Today: 446
  • Total: 81.569