โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เยี่ยมชมมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด พร้อมส่งเสริมทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน

วันนี้ (19 ม.ค. 54) เวลา 10.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ร้านกาแฟ และอาสาวดี คลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้รับฟังการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) อาทิ การส่งเสริมทักษะด้านดนตรี S2S CAFE และการนวดแผนไทย จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมห้องบันทึกเสียง และร่วมขับร้องเพลงกับศิลปินตาบอดในโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ (From Street to Stars : S2S) เพื่อให้กำลังใจกับคนพิการอีกด้วย

 

__________________________

 

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 701
  • Total: 82.849