โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เยี่ยมเยียนน้องต๊อด ชาตรี พร้อมให้กำลังใจ

วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้กำลังใจ นายชาตรี กรวัชรธาดา หรือ น้องต๊อด

คนพิการทางร่างกาย (ครึ่งท่อน) ซึ่งได้เข้าทำงานที่บริษัท โตโยต้า นครพิงค์เชียงใหม่ โดยอธิบดี พก. ได้พูดคุยกับน้องต๊อด และผู้บริหารบริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อสอบถามการทำงาน การเข้าสังคมและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของน้องต๊อด 

ปัจจุบันน้องต๊อดได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ พร้อมเรียนในระบบทวิภาคชั้นปีที่ 3 แผนกเครื่องยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการทำงานและเรียนไปพร้อมกัน ทำให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น และได้เปิดช่อง Youtube (แชนแนล มนุษย์ครึ่งท่อน) โดยเป็น YouTuber ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ อธิบดี พก. ได้กล่าวขอบคุณบริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้อย่างเท่าเทียม

 


  • Today: 192
  • Total: 73.553