โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. โดย สคพ.บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จัดกิจกรรมฟื้นฟูทักษะด้านอาชีวบำบัด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมฟื้นฟูทักษะด้านอาชีวบำบัด มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟูทักษะอาชีวบำบัดและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองรวมถึงพัฒนาด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคมได้อย่างมีความสุข

 

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

สามารถติดตามข่าวสารคนพิการต่างๆ ได้ที่ http://dep.go.th/


  • Today: 1445
  • Total: 79.806