โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. พก. โดย สคพ.พระประแดง จัดประชุมกลุ่มคนพิการ ซักซ้อมแนวทางก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นี้

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. กระทรวง พม. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ได้จัดประชุมกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกันในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บริเวณโรงเรียนอำนวยวิทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้นักสังคมสงเคราะห์ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/คัดกรองสภาพความพิการ โดยยึดเกณฑ์ของคนพิการกลุ่ม A พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี เช่น สามารถเข็นรถวีลแชร์ได้ เดินได้ และสื่อสารได้ชัดเจน เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มคนพิการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย นอกจากนี้ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างที่ออกไปภายนอกในการอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19)

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

-------------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 617
  • Total: 82.768