โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะองค์กร Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD) สาธารณรัฐเกาหลี ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

สถานที่: 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะองค์กร Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD) สาธารณรัฐเกาหลี ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อทำการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านคนพิการ พร้อมชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า โดยมีนายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ:   • Today: 171
  • Total: 73.533