โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมกิจกรรม “ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านบางแค”

 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (บ้านบางแค) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในกิจกรรมโรงพยาบาลตำรวจ “ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านบางแค” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคัดกรองโรคและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์ฯ จำนวน 240 คน พร้อมเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและมอบกระเช้าของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อีกทั้งร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์และปรุงอาหารเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ


  • Today: 1445
  • Total: 79.806