โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย พร้อมลงพื้นที่พบปะเครือข่ายภาคประชาชน จ.นราธิวาส

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 (3 จังหวัดชายแดนใต้) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน จากจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 

จากนั้น รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่พบปะเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือสตรีหม้าย และสภาเด็กและเยาวชน อีกทั้งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง พม. พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่


  • Today: 1510
  • Total: 83.641