โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City -HSC)” และ Senior Complex ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี รมว.พม. เป็นประธานนำลงพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City - HSC)” และ Senior Complex ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำลงพื้นที่ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยการพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมของหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกมิติ อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน โดยมี ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 950 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

 


  • Today: 1510
  • Total: 83.641