โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เปิดการประชุมแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 63 และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ปี 62

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกณฑ์การประเมินสำหรับใช้ในการเจรจาต่อรองและกำหนดตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. จำนวนทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมการประชุม

 


  • Today: 736
  • Total: 79.112