โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เปิดงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ภายใต้กิจกรรม "อาสาพาคนพิการชมนวัตกรรม"

วันนี้ (9 เม.ย. 62 ) เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ภายใต้กิจกรรม "อาสาพาคนพิการชมนวัตกรรม" ที่จัดโดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ณ บริเวณอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม การศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมฯ การให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมร่วมกิจกรรมทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมถึงชมการแสดงจากน้องๆ คนพิการทางสติปัญญา โดยเปิดโอกาสให้คนพิการและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน

 
 

 

 

 

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยแบ่งเป็น 5 โซนได้แก่ โซนที่ 1 การจัดบริการสำหรับคนพิการ ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และบริการสายด่วนคนพิการ 1479 โซนที่ 2 ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โซนที่ 3 แบบบ้านจำลองสำหรับคนพิการ โซนที่ 4 การฝึกอาชีพและขายผลิตภัณฑ์คนพิการ ได้แก่ ร้าน DIS-ABILITY ร้านกาแฟ For All Coffee ร้าน 60 plus และร้าน Chocolate Cafe และ โซนที่ 5 อาคารฝึกอบรมคนพิการครบวงจรของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก หรือ APCD

 

พร้อมขอเชิญชวนคนพิการ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่ www.dep.go.th หรือ https://www.facebook.com/dep.go.th


  • Today: 172
  • Total: 73.534