โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงนที่สนับสนุนกรจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562 ซึ่งจัดโดย สสส.

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงนที่สนับสนุนกรจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมต่อองค์กรที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ และสถานประกอบการที่ได้ร่วมกันจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและให้ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีองค์กรภาคีร่วมขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม จำนวน 6 องค์กร พร้อมด้วยบริษัทภาคเอกชน จำนวน 178 บริษัท เข้าร่วมรับเกียรติบัตร


  • Today: 1004
  • Total: 136.126