โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนสำหรับคนหูหนวก

รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนสำหรับคนหูหนวก

 

 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนสำหรับคนหูหนวก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จากการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมกล่าวปาฐกาเรื่อง "สวัสดิการและการขับเคลื่อนให้คนพิการเข้าถึงการทำงานโดยมีข้อจำกัดน้อยที่สุด" เพื่อให้คนพิการทางด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของบุคลิกภาพต่อการประกอบอาชีพวงการสื่อสารมวลชน โดยมีผู้เข้าอบรมที่มีความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คณะวิทยากร และล่ามภาษามือ เข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 45 คน

 

 

 


  • Today: 166
  • Total: 73.528