โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก.ให้กำลังใจเจ้าหน้า พก. ร่วมปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันนี้ (29 เมษายน 2563) เวลา 15.00 น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณ โถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 


  • Today: 692
  • Total: 79.070