โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. นำผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

 

 

 

 

 

..

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน นำข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของไทย ภายใต้กิจกรรม “สงกรานต์สืบสานประเพณี มอบสิ่งดี สร้างบุญ เกื้อหนุนคนพิการ” ปี 2562 เพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงเป็นช่องทางในการสร้างบุญมอบความรักความอบอุ่นพร้อมเสริมสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด พก. ร่วมงาน 

 


  • Today: 171
  • Total: 73.533