โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ปลัด พม. เข้าทำงานกระทรวงในวันนี้

สถานที่: 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ประกอบด้วย พระภูมิเจ้าที่ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และองค์พระประชาบดี จากนั้น ได้ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติและแนวทางในการดำเนินงาน ให้แก่คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด พม. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
ภาพประกอบ: 


  • Today: 470
  • Total: 81.593