โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. มอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ

วันนี้ (19 มิ.ย. 63) เวลา 13.00 น. ณ อาคารศูนย์กิจกรรมชุมชนบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) จังหวัดปทุมธานี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการใช้ชีวิตประจำวันให้รองรับชีวิตวิถีใหม่ New normal

 


  • Today: 20
  • Total: 81.706