โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ระดมส่งทีมสหวิชาชีพ ปล่อยคาราวานช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก ที่ภาคใต้ พร้อมเร่งเดินหน้าแผนช่วยเหลือและฟื้นฟูคนพิการที่ประสบภัย

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม และนิติกร จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก โดยขบวนรถเริ่มต้นเส้นทางจากที่ตั้งสำนักงาน พก. ออกเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยเก้าอี้สุขา เพื่อช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ มีจุดหมายที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนส่งมอบให้คนพิการและครอบครัวในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป


  • Today: 1014
  • Total: 84.671