โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 

วันนี้ (26 มี.ค. 62) เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกียรติเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บริเวณด้านหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

 

 

 

 

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสาธิตนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของคนพิการทางการเห็น อาทิ การใช้สื่ออุปกรณ์ช่วยในการสอนนวดแผนไทยสำหรับคนพิการทางการเห็น  เทคนิคการทำ Podcast การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างงานเสียงที่มีคุณภาพ เทคนิคการบันทึกเสียงร้องเพลงใน Smart Phone  ให้คุณภาพเสียงออกมาดีเสมือนบันทึกในสตูดิโอ Hi-en การแสดงดนตรีของศิลปิน  S2S และกิจกกรม TABMA Games for Fun ให้ได้ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมเปิดให้คนพิการทางการเห็น และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยแบ่งเป็น 5 โซนได้แก่ โซนที่ 1 การจัดบริการสำหรับคนพิการ ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และบริการสายด่วนคนพิการ 1479 โซนที่ 2 ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โซนที่ 3 แบบบ้านจำลองสำหรับคนพิการ โซนที่ 4 การฝึกอาชีพและขายผลิตภัณฑ์คนพิการ ได้แก่ ร้าน DIS-ABILITY ร้านกาแฟ For All Coffee ร้าน 60 plus และร้าน Chocolate Cafe และ โซนที่ 5 อาคารฝึกอบรมคนพิการครบวงจรของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก หรือ APCD

 

 

 

พร้อมขอเชิญชวนคนพิการ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่ www.dep.go.th หรือ https://www.facebook.com/dep.go.th

 

  • Today: 176
  • Total: 73.538