โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 ภายใต้ออรถบถ "ก้ม กราบ กอด ซ สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง"

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “ก้ม กราบ กอด : สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง” โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สร้างความเอื้ออาทรและความผูกพันระหว่างคนทุกช่วงวัย อีกทั้งเป็นการลดการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในทุกรูปแบบ ด้วยการแสดงท่าทาง “ก้ม กราบ กอด” ที่แสดงความเคารพให้เกียรติผู้สูงวัย โดยมี นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี


  • Today: 652
  • Total: 79.031