โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

 

 

 

 

 

 

..

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ตึกวังสะพานขาว นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์และพิธีสักการะวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมี นายปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด.พม.) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี


  • Today: 130
  • Total: 73.493