โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมีรองอธิบดี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 พร้อมทั้งขึ้นกล่าวเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วม โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ Work Shop รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ในเชิงลึก รวมถึงร่วมกันกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ตามระเบียบว่าด้วยการให้สัมปทานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ้างงานคนพิการประจำจังหวัด จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน


  • Today: 195
  • Total: 73.556