โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมฟังประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 64

วันนี้ (2 ก.ค. 63) เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมฟังการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีประเด็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานของรัฐบาลในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารสุริยัน สัปปายะสภาสถาน เกียกกาย กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1490
  • Total: 83.623