โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”

สถานที่: 
ณ ชุมชนพัฒนา 4-5-6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนพัฒนา 4-5-6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน จากการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพบ้าน ตามโครงการส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ผ่าน “กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” ให้กับ เด็กชายณรงค์เดช กาละทอน ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในการส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการแล้ว
ภาพประกอบ: 


  • Today: 174
  • Total: 73.536