โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่มัสยิดกลางปัตตานี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน พร้อมประชุมทีม One Home และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานี

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เพื่อพบปะคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดกลาง ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียม พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุม one home เขตตรวจราชการที่ 7 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาในระดับพื้นที่ โดยในประเด็นของคนพิการเรื่องการเตรียมความพร้อมของหญิงก่อนตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันความพิการ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพและอาชีพของคนพิการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคของวิถีชีวิตใหม่ (new normal) เพื่อให้คนพิการมีอาชีพที่ยั่งยืน และเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน  หลังจากนั้น อธิบดี พก. ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ดำเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการต่อไป

 

 

 


  • Today: 188
  • Total: 73.549