โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดปราจีนบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด พก. ร่วมลงพื้นที่


  • Today: 445
  • Total: 81.568