โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ ที่จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ 46/2 หมู่ 4 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรคนพิการต้นแบบ เป็นรางวัลที่ พก. ยกย่องเชิดชูเกียรติในการทำความดีให้แก่ นายวัลลภ พุ่มแฟง อายุ 72 ปี คนพิการทางการเคลื่อนไหว ประกอบอาชีพทำไม้กวาดขาย ซึ่งนายวัลลภฯ ได้ให้ความช่วยเหลือนางฝอยทอง ทองนาค ในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่เอื้ออารีย์ต่อกัน ทั้งนี้ ทีม One home ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและรถโยกให้แก่ นางฝอยทอง ทองนาค อายุ 56 ปี คนพิการทางการเคลื่อนไหว ประกอบอาชีพเก็บขยะขาย ประสบปัญหาทางสังคม ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม มีโรคประจำตัว อาศัยอยู่เพียงลำพัง และ พก. ยังได้ให้คำแนะนำในช่วยเหลือคนพิการทั้ง 2 ราย เพิ่มเติม ได้แก่ การกู้ยืมเงินทุนคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


  • Today: 179
  • Total: 73.541