โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ลงพื้นที่สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบภัยน้ำท่วม จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดย กระทรวง พม. พก. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งในอำเภอสันป่าตอง มีคนพิการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น พก. ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำรวจ อพม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

 


  • Today: 927
  • Total: 84.586