โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.  ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยได้บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมถึงมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาการแข่งขันเตะฟุตบอล แข่งชักกะเย่อ และปลูกต้นไม้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการทางการเห็น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้ทั้งบุคลากรและนักเรียนพิการในหน่วยงาน ให้มีกำลังใจต่อสู้อุปสรรค รวมถึงเป็นการช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานและภารกิจต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 

 


  • Today: 41
  • Total: 81.725