โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ พร้อมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงไปยังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.50 น. ที่ลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พม. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

 

 

เป็นประธานเปิดงานฯ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหาความรุนแรง อันนำไปสู่การรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 คน เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงจากลานพระประชาบดี กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ไปจนถึงลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  


  • Today: 641
  • Total: 79.020