โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมงาน “สร้างสุขทุกช่วงวัย สวัสดิการแห่งรัฐ” โ

 

 

 

 

อธิบดี พก. เข้าร่วมงาน “สร้างสุขทุกช่วงวัย สวัสดิการแห่งรัฐ” โดยมี นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวปาฐกถาและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

 

 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าร่วมงาน “สร้างสุขทุกช่วงวัย สวัสดิการแห่งรัฐ” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทุกกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงยกระดับการให้บริการสวัสดิการภาครัฐให้เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง โดยมีผู้แทนกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน


  • Today: 149
  • Total: 73.511