โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2”

สถานที่: 
ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ(พิธีพราหมณ์) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2” ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายสหวิชาชีพอาสา เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร พก. ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการออกหน่วยแพทย์อาสาฯ ในครั้งนี้
ภาพประกอบ: 


  • Today: 756
  • Total: 84.418