โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เนื่องในวโรกาสพระบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 

 

 

 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เนื่องในวโรกาสพระบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด พร้อมรับมอบแปรงสีฟันให้ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ และให้บริการทันตกรรมแก่ผู้พิการในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด พก.


  • Today: 182
  • Total: 73.543