โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมให้การต้อนรับ รมว.พม. เข้าปฏิบัติงานวันแรก พร้อมรับนโยบายเดินหน้าแก้ปัญหาสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ที่เดินทางเข้า ปฏิบัติงานวันแรกในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย รมว. พม. ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง พม. อาทิ องค์พระประชาบดี ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และศาลพระภูมิเจ้าที่ โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ให้การต้อนรับ

 

 

จากนั้น อธิบดี พก. ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง โดยมี รมว.พม. เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับฟังรายงานภารกิจของหน่วยงานและรับมอบนโยบายในระดับกรม รวมถึงรับฟังผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวง พม.


  • Today: 691
  • Total: 79.069