โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น 2 ตึกชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานกฐินพระราชทาน ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม


  • Today: 681
  • Total: 79.060