โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากร เลี้ยงอาหารกลางวัน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ที่จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อมอบสิ่งของบริจาคให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาส 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร พร้อมนำการแสดงของสำนักการสังคีต เรื่อง "ไกรทองลาอาจารย์คง" ให้ผู้ใช้บริการในสถานคุมครองฯ ได้รับชม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้การต้อนรับ

 
 

  • Today: 670
  • Total: 82.819