โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ให้ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Asean Intergovernmental Commission on Human Right) เข้าพบเพื่อหารือประเด็นงานวันคนพิการสากล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรอง อพก. ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ ดร.เสรี นนทสูต ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Asean Intergovernmental Commission on Human Right) พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อหารือประเด็นงานวันคนพิการสากล master plan โดยมีเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

 


  • Today: 1401
  • Total: 79.764