โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Thai Women Watch ยกย่อง อธิบดี พก. และ อธิบดี สค. แบบอย่างสตรีไทย

วันนี้ (19 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ อาคารพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ชั้น 4 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติสตรีในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี จัดโดยสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส.ไทย) Thai Women Watch โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามการพัฒนาสตรีในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามปฏิญญาปักกิ่ง 1995 และแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้นำสตรีทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของสตรีไทย ในการนี้ ตพส.ไทย จึงจัดงานเป็นเกียรติแก่ท่านปลัดกระทรวงฯ และอธิบดีที่เป็นสตรี เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความความสามารถที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอันจะช่วยเป็นแบบอย่างและกำลังใจให้แก่สตรีไทยทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคตต่อไป โดยมีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคม ตพส.ไทย กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีฯ

——————————

#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 1397
  • Total: 79.760