โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ

สำนักงานธนานุเคราะห์ขอสำเนาประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ้มเติม..


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 769
  • Total: 82.915