โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่องงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงานโซนตลาดดีพร้อม (DlProm Marketplace : ตลาด - ช็อป - สุข)

https://drhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FuWbKiKrN1GPHgD4pGS0DBHgYd9k_WAWive.google.com/drive/u/0/folders/1FuWbKiKrN1GPHgD4pGS0DBHgYd9k_WAW


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 47
  • Total: 32.015